Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CDEI UPC

Centre de Disseny d'Equips Industrials

CDEI és un centre d'innovació tecnològica, expert en Enginyeria
de màquines, amb una trajectòria continuada de més de 10 anys.
El seu camp d’actuació abraça des de la concepció, el disseny,
la simulació i el càlcul de béns d’equip i productes, fins a la gestió
del seu prototipatge i assaig.

Les àrees d'activitat de CDEI són:

Desenvolupament d’equips industrials, científics i de lleure a partir de les especificacions del client quant a:

• Disseny conceptual i constructiu
   del producte i béns d'equip
• Simulació, càlcul i dimensionament
• Prototipatge i petites sèries
• Formació de recursos humans

Filmació d'alta velocitat

Les càmeres d’alta velocitat faciliten l’anàlisi i la solució dels problemes derivats de l’ús de maquinàries en la producció. Els seus avantatges sorgeixen de l’eliminació dels intents prova-error, costosos i lents. S’ofereix:    
• Realització de gravacions i posterior tractament de la imatge. Anàlisis exhaustives de les dades.
• Detecció de fallades mecàniques en mecanismes d'alta velocitat
• Anàlisis en diferents àrees d'actuació.
• Detecció d'errors en línies de producció, fenòmens de vibració en processos de conformació.

Peritatges

Per mal funcionaments per causes mecànics de Maquinària industrial.
Comparativa de patents.

Assessorament tècnic i estratègic d'R+D+i: col·laboració i transferència bidireccional de tecnologia.

• Comitè d’innovació
• Estructuració i definició de la gamma de producte
• Articulació de l'arquitectura modular de producte
• Assessorament en l’organització
   i la gestió d'Oficina Tècnica
• Enginyeria Concurrent
• DFMA

Disseny IN BLUE: sostenibilitat en disseny d'equipaments.

Diagnosi energètica dels equips del procés operatiu on treballa la màquina.
Valoració de l'estratègia energètica del producte i el procés.
Minimització de l'impacte ambiental
del consum i emissions durant tot el cicle
de vida.
Disseny pensant en el packaging
i el transport (DFMA).
Aplicació energies renovables.
Globalització: òptims globals versus
òptims locals.

Per poder  oferir respostes altament efectives a les necessitats tecnològiques del sector, els professionals del CDEI han adequat els seus  coneixements i serveis a les necessitats del món global actual. És per això que el CDEI aplica una metodologia de treball consistent a estudiar tot el procés operatiu, el context geogràfic, ambiental i cultural, i el consum energètic des de la fase inicial de definició de les especificacions de la màquina.


Els sectors en els que el CDEI desenvolupa les seves capacitats tecnològiques són:

Béns d'equipament
Béns de servei

 

 

 

Energia


http://www.cdei.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Bleeper

  Bleeper és un robot submarí de petites dimensions, baix cost, gran versatilitat i múltiples utilitats (científiques, d’oci....). Aquestes eren les especificacions de partida del client, a partir de les quals l’equip del CDEI ha realitat el disseny conceptual, el disseny per al prototipatge, la gestió del prototip (proveïdors), els assajos i revisió del disseny per a la industrialització. El resultat final ha permès reduir costos respecte altres productes similars, amb estanquitat dels elements individuals i capaços de fer operacions a 100 metres de profunditat.

 • Ganxo motoritzat

  Aquest projecte resol el problema plantejat pel client de connexió i desconnexió automàtica d’un ganxo utilitzat en manipulació de càrregues. El ganxo motoritzat va ser mereixedor del vuitè premi UPC de valorització de recerca al millor projecte de transferència tecnològica.

 • Pitillera per un nou tractament contra el tabaquisme

  Acabar amb l'hàbit de fumar és un dels objectius per a molts fumadors avui en dia. CDEI UPC ha col·laborat en el desenvolupat d'un tractament contra aquesta addicció basat en l'ús innovador d’una tecnologia existent.

  CITA ( Centre d'Investigació i Tractament d'Addiccions ) ha ideat un sistema el principal fi és el de dosificar, mitjançant l'ús del telèfon mòbil, la quantitat de cigarrets que una persona addicta al tabac pot fumar durant el seu tractament de deshabituació. CDEI UPC (Centre de Disseny d'Equips Industrials), ha mat ... Veure més

 • Esfulladora d'espigues de blat de moro

  El Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI UPC) ha dissenyat una màquina esfulladora que permet la mecanització del procés de neteja del blat de moro durant la seva recol·lecció. L'equip s'ha creat expressament per facilitar el procés de recollida d'aquesta gramínia a Equador, i en els treballs ha col·laborat la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) d'aquell país.

  El nou dispositiu ha estat dissenyat i implementat pel Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI), centre membre de CIT UPC. Per a això investigadors de CDEI es van desplaçar fins a Equador, on van avaluar les possibilitats d'aplicar els seus coneixements i la tecnologia amb la qual treballa el centre a diversos cultius , com el cafè , el cacau i el blat de moro.

  Més informació

   

  Més informació: Jordi Martín

  Desenvolupament de Negoci

  Telèfon: 93.4054690

  Correu: info.cit@upc.edu