Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

SARTI UPC

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

SARTI està format per un equip multidisciplinari que centra la seva activitat en el desenvolupament d'instrumentació i de sensors ambientals per aplicacions industrials i científiques. Està constituït des de 2000 i les seves àrees d'expertesa són:

Tractament digital de senyals

• Aplicacions software
• Tractament de senyals en temps real i de dades per internet.
• Sistemes distribuïts.
• Control de Sistemes
• Sistemes biomètrics

Tecnologies marines i terrestres

• Instrumentació Oceanogràfica: Infraestructura operativa per a test d’instruments, conectivitat on line via internet, disseny de dispositius de captura de dades.
• Tecnologies pesqueres e instrumentació oceanogràfica.
• Construcció i instal·lació d'Observatoris Submarins cablejats i autònoms.                                                 
• Estudi de la hidrodinàmica i transport de sediments entre la costa i la plataforma continental.
• Fabricació i disseny d'instrumentació sísmica terrestre i submarina.
• Avaluació i seguiment d'espècies d'alt valor econòmic. Acústica submarina.    
• Eficiència energètica en embarcacions, simulació arts de pesca.

Disseny electrònic de sistemes d'adquisició remota de dades (incloent mètodes de simulació i anàlisi estadística)

• Disseny de sistemes automàtics de test i mesura: Sensors intel·ligents i distribuïts, instrumentació virtual, validació del disseny.
• Disseny electrònic i fabricació de prototips.
• Automatització de processos sota control de computador. Llenguatges de programació d'alt nivell, JAVA, LabVIEW, etc. Visió per ordinador.
• Sistemes de comunicació cablejats i sense fils per xarxes de sensors.
• Xarxes de sensors intel·ligents i distribuïts (Wifi, Zigbee, RFID, etc.)
• Instrumentació virtual i control busos instrumentació (GPIB, CAN, LIN, LXI, etc.).

Automatització de sistemes complexos de mesura

• Metrologia dimensional. Laboratori acreditat ENAC ISO 17025.
• Interoperabilitat i estandardització de sensors i equips de mesura. IEEE Std. 1451, IEEE Std. 1588, i d'altres.
• Traçabilitat, verificació i calibratge d'equips de mesura de, temperatura, humitat, vibracions, pressió, paràmetres elèctrics. etc.
• Dinàmica de sistemes ambientals. Mesures de contaminació lumínica, acústica ambiental, camps elèctrics i eficiència energètica.

És Unitat Associada a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, a l'Institut de Ciències del Mar i a la Unitat de Tecnologia Marina del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC). Laboratori acreditat per l'ENAC ISO 17025. Compta amb 3 patents registrades.


Les aplicacions industrials de les seves tecnologies s’emmarquen en:

ComunicacionsElectrònicaInformàticaIndústrial naval i pesqueraElectricitatMecànicaMedi Ambient i SostenibilitatEnergies Renovables

L'equipament més rellevant amb el que compta el formen una cambra hiperbàrica, taula de vibracions, sonòmetre, fonts de vibracions i soroll, cambra d'assajos climàtics, calibrador multi-producte, multímetre digital de 7.5 dígits, oscil·loscopi digital amb DPO, càmera termogràfica, mesurador de camps electromagnètics, mesurador de EMI, generador de funcions de baixa distorsió, receptor GPS, event counter, fonts de potència AA i EC i fusió de fibres òptiques, sistemes de desenvolupament per diferents famílies de microcontroladors i xarxes de sensors inalambrics, i sistemes d'adquisició de dades en diferents formats (PCI, PXI, USB, WiFi...)


http://www.cdsarti.org/ | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Sistema de monitorización y control de elementos de un vehículo

  SEAT empresa lider en el de l'automació juntament amb el grup de recerca SARTI de la UPC han dissenyat un sistema per la monitorització dels parámetres interns dels vehicles que permet el seu análisis de forma remota. Aquest sistema és utilitzat en els processos de verificació i test realitzats en els vehicles. El sistema interactua amb el bus CAN del vehicle per on circula informació de l'estat del vehicle permeten una interacció remota amb el mateix. L'empresa SEAT ha patentat el sistema dissenyat durant el transcurs d'aquest projecte dessenvolupat pel grup de recerca SARTI de la UPC.

 • Eficiència Energètica en les barques de pesca d'arrossegament

  El sector pesquer necessita informació real del comportament de les barques d'arrosegament durant les maniobres de pesca amb l'objectiu de reduir els consums de gasoil i minimitzar la generació de gasos contaminants com el CO2. Des del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya s'ha promogut aquest projecte amb l’objectiu de la millora de l’eficiència, la sostenibilitat i el benefici de la flota pesquera d’arrossegament. Des del grup SARTI s’ha desenvolupat el sistema encarregat de la recollida, enviament remot i gestió de dades de més de 20 sensors instalats en 5 barques del litoral català. Consums, velocitats, informació de les arts de pesque, temperatures, entre altres, han estat els paràmetres recollits pel grup de recerca que han estat analitzat per investigadors de la facultat de Nautica amb l'objectiu de proposar millores que afectin el consum energètic.

 • Control de quotes en el procediment de descàrrega de raim durant la temporada de la verema

  Amb l'objectiu de monitoritzar i controlar les quotes asignades als productors de raim catalans, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Consejo Regulador del Cava i el grup de recerca SARTI de la UPC han dissenyat i implantat un sistema prototipus bassat en tarjetes de memoria inteligents que controla les quotes asignades a cada productor.

 • Sistema de test pel control de qualitat de l'encordat mitjançant làser del procés de producció de corretges de transmissio de potencia

  L'empresa multinacional GATES Coporation amb una de les seves plantes de producció de corretges de transmissio a Balsareny juntament amb el grup SARTI de la UPC han dissenyat un sistema per realitzar el control de qualitat en una de les fases de producció de les corretges que consiteix en l'aplicació d'un encordat en continu que és monitoritzat per un sensor laser per verificar la qualitat del procés. El sistema de test en aquest procés productiu és a dia d'avuí una part imprescindible del control de qualitat i un requeriment exigit pels clients de GATES.