Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

inLab FIB UPC

Laboratori InLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona

InLab FIB UPC és un laboratori d’innovació i recerca especialitzat en aplicacions i serveis basats en les darreres tecnologies informàtiques, amb una experiència de més de 30 anys col·laborant en diferents projectes i creant solucions a mida per a entitats i institucions públiques i privades.

Les seves principals línies de treball s’agrupen en set grans àrees:

Anàlisi, tractament de dades i Big Data

Smart Data. Mètodes i tècniques estadístiques per a l’anàlisi i tractament de dades i la seva interoperatibilitat. Data Mining, anàlisi estadística avançada, mesurament d’intangibles, Open Data, integració, fusió i tractament de gran volums de dades, quadres de comandament...

Smart Cities

Modelat i simulació d’eficiència energètica en edificis i transport, Smart Mobility (sistemes de transport públic, gestió del trànsit, aplicacions i serveis de guiatge dinàmic, tractament de dades de trànsit i mobilitat).

Internet col·laborativa

Entorns i arquitectures web, aplicacions distribuïdes a internet, intranets col·laboratives i socials, sistemes d’informació multimèdia, integració amb xarxes socials i tecnologies per garantir la seguretat, l’accessibilitat, la interoperabilitat i la integració dels sistemes.

Entorns i serveis TIC de suport a l’aprenentatge i a la gestió universitària

Learning Analytics. Entorns de suport a l’aprenentatge basats en eines TIC, sistemes d’informació per a la gestió universitària. Laboratoris d’informàtica i de desenvolupament d’aplicacions mòbils. Sistemes de mesura i anàlisi de resultats de l’aprenentatge. Mecanismes de seguiment i millora de l’activitat formativa.

Modelització, simulació i optimització

Estudis de viabilitat i/o millores de sistemes i processos mitjançant l’ús de tècniques de modelització, simulació i optimització aplicades al transport, la fabricació, la logística, el processos industrials o els sistemes d’emergències. Simulació aplicada a les ciències socials i als sistemes mediambientals.

Aplicacions mòbils i GIS

Aplicacions mòbils orientades a geoserveis en àmbits com el transport, l’esport i la salut. Sistemes propis basats en OpenStreetMap per al seguiment i guiatge de vehicles o persones. Serveis d’alarmes basades en el posicionament. Aplicacions amb realitat augmentada i multimèdia mòbil. Seguretat de les aplicacions mòbils.

Seguretat i infraestructura TIC

Seguretat informàtica (auditories, anàlisi forense, monitorització de xarxes), desenvolupament de sistemes de detecció de malware i de frau electrònic, gestió d’infraestructures, alta disponibilitat, resiliència, virtualització de servidors i altres tecnologies punteres en seguretat, infraestructures i serveis.

InLab FIB UPC acull el Centre d'Innovació Compartida CIC-TIC amb l'Ajuntament de Barcelona, per identificar noves oportunitats d'innovació en tecnologies TIC a les administracions públiques i per a impulsar el Programa inLab Talent.

Al llarg de la seva trajectòria en transferència de tecnologia, les àrees que configuren inLab FIB  han impulsat la creació de dues spin-offs i compta amb dues marques registrades.


Degut a la transversalitat de les tecnologies TIC, les seves aplicacions són possibles en sectors tant diferents com:

Transport, distribució i logística Farmacèutic Smart CitiesSalutLleure i esport - Ciències socialsAdministracions públiquesEducacióTICConstruccióEnergia

http://inlab.fib.upc.edu/es | info.cit@upc.edu | +34 93 405 46 90 | +34 93 405 44 19

  • Recerca d'Eines Antifrau Financer per Internet

    Disseny i desenvolupament de nous algoritmes i eines per prevenir, detectar i corregir els possibles atacs als quals poden estar sotmesos els diferents canals de banca electrònica (web, mòbil i TDT).  El sistema permet l'avaluació en temps real del comportament dels usuaris mitjançant l’accés per qualsevol canal i la detecció del frau en temps real basat en la història del comportament anterior de diferents usuaris accedint als diferents canals. Veure més

  • e-Catalunya

    És una plataforma de col·laboració i xarxa social que permet a la Generalitat de Catalunya oferir els serveis de portals col·laboratius a diferents col·lectius d’usuaris i professionals i als propis treballadors de la Generalitat per afavorir la innovació dels serveis públics, millorar l’eficiència i la productivitat i connectar el talent dels professionals  dels diferents àmbits (salut, joventut, cultura, llengua, igualtat, justícia,  etc.). Veure més

  • CityWalking

    L’eina desenvolupada permet fomentar l'esport. És una aplicació que anima als ciutadans a caminar per la seva ciutat, descobrir-la i alhora mantenir-se en forma, mitjançant la utilització d'una aplicació web i una aplicació mòbil. L'eina proposa diferents rutes per la ciutat i permet triar a l'usuari en funció de paràmetres com la distància, temps del que disposa, etc. També monitoritza a l'usuari mentre passeja, gràcies a tecnologies actualment disponibles en els telèfons mòbils com el GPS i l'acceleròmetre, i pot mostrar informació geogràfica i vistes de la ciutat, així com detalls del comerç i recursos que es poden descobrir durant els passejos. Veure més

  • Eina contra el cibercrim i ciberterroriste transfronterer