Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CITCEA UPC

CITCEA UPC

L’activitat de CITCEA es caracteritza per la seva expertesa en els àmbits de la mecatrònica i l'enertrònica, amb una incidència especial en els camps de l'electrònica de potència i el control digital:

• A Mecatrònica es treballa en equips elèctrics i electrònics, d'electrònica de potència, control i comunicacions amb microprocessador, DSPs i automatització.
• A Enertrònica es treballa en innovació energètica, en totes les activitats relacionades amb el sector elèctric i el subministrament d'energia; des de la seva generació fins el seu consum final.

CITCEA realitza per les Empreses els següents tipus de projectes:

Control digital amb microcontroladors i DSP de màquines; incloent l'adquisició i tractament de dades i senyals. Control de motors DC i d’inducció, embedded PC...

Disseny i millora dels equips mecànics ja que inclou en el seu disseny totes les possibilitats actuals de l'electrònica, el control, la informàtica i les comunicacions.

Millora de la gestió, el control i la qualitat de l'energia elèctrica des de la seva generació fins al punt de consum, incloent energies renovables i la integració a la xarxa elèctrica.

Carregadors ràpids i ultraràpids de bateries, electrificació de vehicles.

Concepció i desenvolupament de convertidors estàtics de potència controlats digitalment amb microcontroladors i DSP.

Fonts d’alimentació DC.

Automatització de màquines i processos industrials amb autòmats programables (PLC) i ordinadors.

Equips de monitorització de la qualitat de la xarxa elèctrica, monitorització a distància per telefonia mòbil o internet, diagnosi de les pertorbacions, propostes d'insensibilització, projecte executiu de la solució.

CITCEA desenvolupa projectes claus en mà per Empreses d’una gran diversitat de sectors industrials, i acompanyen al client fins a la fase d'industrialització.


Desenvolupa la seva activitat en els següents sectors:

Producció de béns d'equipEnergia i Medi AmbientAutomatització industrial

 

 

Eòlica, fotovoltaica i microxarxes


http://www.citcea.upc.edu | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Disseny i realització d’un prototip de carregador extern per vehicles híbrids de recollida de RSU (Residus Sòlids Urbans)

 • Disseny i implementació d’un carregador de bateries NiMH, 700Vdc fins a 14 kW, basat en un convertidor d’alta freqüència pont complert.

 • Disseny de l’accionament elèctric per pinça de soldadura per resistència

  • Alta versatilitat i precisió en el control de la soldadura en comparació amb les d’accionaments pneumàtic.
  • Substitució dels cilindres pneumàtics principals i els de compensació per actuadors elèctrics millorant la qualitat de la soldadura i evitant la deformació  de la xapa en el moment de soldar.
  • La velocitat i la força són equivalents a les dels actuadors pneumàtics, però gràcies a la seva versatilitat en els moviments es disminueix el temps de cicle.

 • Disseny d'una màquina d'impressió digital de gran format per l'estampació directa de teixits sintètics.

  Disseny del control de capçals d'impressió piezoelèctrics.Disseny del hardware i software de tractament digital de la impressió.Automatització de la impressora mitjançant PC i bus industrial CANOpen.