Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CRAHI UPC

Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia

CRAHI orienta la seva activitat a donar resposta científica i tecnològica a les necessitats en el camp de la gestió i la previsió hidrometeorològica, i en particular, a desenvolupar models dels processos que controlen el cicle de l’aigua superficial.

Les seves àrees d’expertesa tecnològica són:

Desenvolupament d'algorismes i models hidrològics i meteorològics integrats per a la previsió dels recursos hídrics, així com eines adients a aquests processos.

Donar suport analític, numèric i experimental per tal de dissenyar solucions innovadores als nous problemes del món de l'aigua

Quantificació de recursos, estimació i anticipació dels riscs, previsió i presa de decisions, quantificació d'impactes, etc....

Estudis tècnics de diagnosi, disseny de solucions de suport a la decisió i de prospectiva en el camp hidrometeorològic

Com ara el desenvolupament de models de previsió meteorològica i hidrològica capaços de convertir previsions de pluja en previsions de cabal, desenvolupament de tècniques de mesura i quantificació de pluja, cabal i altres variables hidrometeorològiques, i desenvolupament d'aplicacions hidrològiques del radar meteorològic).


Els sectors en els que desenvolupa la seva activitat són:

Medi Ambient

http://www.crahi.upc.edu/ | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

  • Imprints

    Imprints es una plataforma que inclou els models de previsió i d’alerta més avançats per predir situacions de risc d’inundacions a causa de pluges torrencials en temps real. El sistema permet anticipar amb 24 hores d'antelació si hi haurà algun episodi de pluges torrencials i inundacions, i a quines àrees afectarà, amb la precisió de quilòmetres quadrats. Aquesta eina permet guanyar temps i incrementar la seguretat de la població en casos d’emergència.