Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

LABSON UPC

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics

LABSON és un laboratori d'investigació aplicada, que realitza estudis teòrics i de simulació complementats amb suport experimental. L’objectiu general del LABSON es generar coneixements multidisciplinars que incideixin en el disseny i desenvolupament de sistemes fluidmecànics, oleohidràulics i pneumàtics, així com en la seva aplicació a la automatització de maquinària i processos industrials.

Les seves principals àrees d’actuació són:

Concepció, disseny, simulació i càlcul fins el prototip i assaig de:

• Components i sistemes Fluidomecànica, oleohidràulics i pneumàtics.
• Sistemes de mesura.
• Equips de demostració

Disseny d'instal·lacions automatitzables i sistemes fluidotècnics de potència

Assaigs a nivell industrial per avaluar les característiques de funcionament dels equips, el seu comportament, etc …

Dictamens

• Calibracions
• Informes de diagnòstic
• Informes sobre l'estat de l'art (desenvolupament tecnològic)
• Informes sobre recomanacions
• Selecció de sistemes de mesura i protocols d'assaig

LABSON ha registrat 7 Patents.


Els sectors industrials en els que ha desenvolupat les seves activitats són:

Sector agrícola i ramaderBéns d'equipEnergies renovables

 

Sector mòbil, maquinària d’elevació i transport, maquinària de manteniment i neteja de les vies públiques.


http://www.upclabson.com/index.php | info.cit@upc.edu | +34.93.405.46.90 | +34.93.405.44.19

 • Accionament de plataformes de grans dimensions

  Desenvolupament i construcció de seguidor solar per aplicación en solar fotovoltaica. Projecte per Abengoa Solar.

 • Barrera contra inundacions a Kingston

  Elevació de barrera que funciona com a Protecció contra marees i inundacions a la ciutat de KINGSTON sobre el riu HULL, la qual protegeix 17.000 vivendes i ha actuat en 33 ocasions des de 1980. La massa de la comporta pesa 212 Tm.

 • Flexicast: Nova tecnologia integradora dels processos de fosa de ferro colat

  L’objectiu del projecte és generar una nova tecnologia que integri les diferents fases de què consten els processos de fosa de ferro colat en una única cel·la de producció. Aquesta nova tecnologia permetrà estalviar fins a un 30% d’energia per quilo de ferro net a les grans plantes industrials de fosa. Es tracta d’un projecte europeu, amb un pressupost total de 9,25M €, coordinat per LABSON UPC i l’empresa catalana Fundiciones de Roda, del Grup Roquet. En el projecte hi participen 14 Empreses i Centres de recerca europeus.

 • Suspensió d'altes prestacions per a camions de diversos eixos

  El Laboratori de Sistemes Oleodráulics i Pneumàtics (LABSON UPC) ha dut a terme en col·laboració amb l'empresa Gutmar, l'estudi i disseny d'una suspensió d'altes prestacions per a vehicles pesats i camions de diversos eixos (com ara camions de bombers, camions grua o camions de competició) i un banc d'assaigs per a suspensions.

   

  El principal avantatge de la suspensió activa/semi-activa respecte a la passiva és que permet el control a cada roda de manera independent, permetent una millor adherència del vehicle al terreny i millorant la seguretat de la conducció. Gutmar SA fabrica i realitza el manteniment dels cilindres hidràulics de suspensió del vehicle tot terreny i és proveïdor de primer nivell del sector aeroespacial per a peces de precisió.