Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CIT UPC en xifres

CIT UPC es crea des dels 20 Centres UPC punters en recerca  i transferència de tecnologia que pertanyen a la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya.
Es distribueixen en 4 Campus de la Universitat Politècnica de Catalunya:
Campus Nord i Campus Sud de Barcelona, Campus de Terrassa i Campus de Vilanova i la Geltrú.

En conjunt els 20 centres han generat una activitat de  11,7 milions d’euros (al 2013), dels quals el 57% és fruit de Convenis de R+D amb Empreses.

 

dades de Recerca i Transferència de la Universitat Politècnica de Catalunya (2013)

49 Milions d'euros d'Ingressos per projectes d'R+D+I

1230 Nous projectes i convenis R+D+I

577 Patents registrades

24 empreses de base tecnològica participades i 8 creades en 2013

Socis a més de 130 països.

CIT UPC en xifres