Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Perfil del contractant

CIT UPC, d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, informa, a través d'aquest web, sobre les seves Instruccions internes de contractació, que regulen els procediments de contractació.

Instruccions Internes de Contractació de CIT UPC

 

LICITACIONS OBERTES

Monitorització de maquinària amb aprenentatge de novetats distribuït i continuat.

Plec clàusules tècniques LIC17001
Plec clàusules particulars LIC17001