Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

FULL TDEMI: MESURES EMI MÉS RÀPIDES I A MENOR COST

El Grup de Compatibilitat Electromagnètica (GCEM UPC) ha desenvolupat un nou equip receptor EMI (ElectroMagnetic Interference, Interferències Electromagnètiques) basat en la mesura en el domini del temps, anomenat Full TDEMI. Aquest equip permet mesurar el compliment de les normes de la Directiva sobre compatibilitat electromagnètica 2014/30 / EU (obligatòria per a tots els equips elèctrics o electrònics), de manera més ràpida i a menor cost que les opcions existents al mercat.

Aquest nou receptor de mesura es basa en la combinació d'oscil·loscopis d'ús comú i un software específic per al post-processat de les adquisicions. Aquesta nova família d'equips permet la mesura d'EMI conduïda i radiada a gran velocitat complint amb els requisits de CISPR / MIL-STD. La utilització d'oscil·loscopis permet la mesura síncrona multicanal i la caracterització de transitoris a baix cost econòmic.

Full TDEMI ha estat desenvolupat a partir dels resultats del projecte de recerca europeu JRP IND60 Improved EMC test methods in industrial environments, finançat per EURAMET i liderat per TUBITAK-UME de Turquia.