CAPACITATS TECNOLÒGIQUES

 

PRODUCCIÓ VEGETAL

Horticultura: Tecnificació i millora de l’eficiència de cultius hortícoles.

Protecció de cultius:

 1. Millora de sistemes de predicció (control de la producció).
 2. Gestió de plagues i malalties.
 3. Nous mètodes alternatius al control químic.

Biotecnologia: per a adoptar estratègies de canvi climàtic i amb valor organolèptic.

Nous tractaments postcollita: desenvolupament de protocols que permetin allargar la vida útil del producte mantenint les propietats i la qualitat.

Hivernacles i cultius verticals: millora de l’eficiència de les infraestructures productives basades en la tecnificació i la sostenibilitat. 

 

AGRICULTURA DE PRECISIÓ (SMART FARMING)

Aplicació de noves tecnologies de la comunicació i informació (TIC), sensòrica, robòtica i IA a les tasques agrícoles, per la millora de l’eficiència i la reducció d’insums:

 • Automatització de processos i mecanització de processos productius.
 • Desenvolupament de sistemes de mesura en agricultura i comunicació de les dades amb menor consum energètic.
 • Teledetecció per a cultius a l’aire lliure mitjançant drons i satèl·lits.
 • Millora de la productivitat amb robots mòbils.
 • Disseny de maquinària i equips.

 

DIGITALITZACIÓ

 

Desenvolupament de sistemes de tractament de dades basats en intel·ligència artificial i deep learning per tal de generar informació d’alt valor afegit per a la presa de decisions i l’automatització dels processos. 

 • Agricultura 4.0:  sistemes de captació, processament d’imatges i sistemes de  telecomunicacions basats en la ciència de dades.

 

VALORITZACIÓ

 

 • Disseny de processos productius sostenibles circulants.
 • Desenvolupament de biomaterials a partir de fonts renovables o de la transformació de subproductes en matèries primeres.
 • Reducció de les pèrdues en camp.
 • Desenvolupar tecnologia per utilitzar fibres vegetals (cànem, blat de moro ...) per producció tèxtil, construcció i altres indústries.
 

 

 

SOSTENIBILITAT

 

Disseny de processos productius sostenibles sota el paradigma de la circularitat dins de l’explotació agrícola i al llarg de tota la cadena agroalimentària.

 • Gestió d’aigües residuals per reduir la contaminació d’aquestes i poder reutilitzar-les.
 • Disseny de processos sense emissions de CO2 per ajudar a la descarbonització.
 • Fonts d’energia renovables per generar bioenergia.
 • Preservació de la biodiversitat de les plantes cultivades.
 

SECTORS D'APLICACIÓ

ALIMENTACIÓ

AGRICULTURA I MEDI MARÍ

DISTRIBUCIÓ I GRAN CONSUM

SALUT

ECONOMIA CIRCULAR

ENERGIA

PROJECTES RELACIONATS