CAPACITATS TECNOLÒGIQUES


SISTEMES DE PROPULSIÓ

 • Combustibles alternatius
 • Sistemes termoelèctrics d'alta eficiència
 • Sistemes de propulsió avançats elèctrics i híbrids
 • Emmagatzematge d'electricitat
 • Optimització de motors de ions en combustió
 • Acústica i anàlisi del senyal de vibració
 • Sistemes de refrigeració avançats
 • Càrrega ràpida sense contacte

MATERIALS AVANÇATS

 • Nanomaterials multifuncionals
 • El disseny de multimaterials
 • Materials lleugers
 • Revestiments de les superfícies
 • Tribologia
 • Tecnologies de conformació de materials
 • Prototipatge ràpid
 • Materials reciclats

SIMULACIÓ

 • Dinàmica computacional de fluids (aerodinàmica, aeroacústica, transferència de calor ...)
 • Mecànica computacional estructural (xoc, rigidesa, dinàmica, durabilitat, vibroacústica ...)
 • Avaluació del comportament dinàmic tèrmic i fluid dels components
 • Gestió de la bateria
 • Consum de combustible i d'energia
 • Caracterització de les fonts de llum i disseny de sistemes d'il·luminació
 • Ergonomia

FABRICACIÓ AVANÇADA

 • fabricació flexible
 • Eficiència en els processos de fabricació
 • tecnologies assistides per ordinador
 • Sistemes logístics intel·ligents
 • Control de qualitat

SEGURETAT I CONFORT

 • Seguretat activa i passiva
 • Integritat estructural i fiabilitat
 • Biomecànica
 • Interfície de controlador de vehicle adaptativa i integrada
 • Sistemes de visió posterior
 • Connectivitat màquina a màquina
 • Sistemes de visió Intel·ligent
 • Sensors
 • Infotainment i telemàtica
 • Automatització de la conducció basada en els sistemes de seguretat activa i la comunicació Car -to- x
 • Interfícies hàptiques
 • Sistemes de visualització avançats (realitat virtual)
 • Confort acústic: soroll, vibracions i estridències (NVH)

ELECTRICITAT, ELECTRÒNICA & WIRELESS

 • Interfícies home- màquina (HMI)
 • Desenvolupament de Protocols / Dispositius de comunicació V2I i V2V
 • Tecnologia d'antena intel·ligent per a sistemes sense fil
 • Sistemes d'alta tensió i de distribució d'energia
 • Gestió de l'Energia
 • Bateries i els sistemes d'energia
 • Càrrega ràpida
 • Càrrega bidireccional
 • Compatibilitat electromagnètica
 • Electrònica de potència
 • Sistemes d'Assistència al Conductor (ADAS)

MOBILITAT INTEL·LIGENT

 • Mobilitat urbana sostenible
 • Models de trànsit dinàmics
 • Aplicacions per a gestió activa i informació de trànsit
 • Xarxes de rutes flexibles
 • Senyals de trànsit adaptatives
 • Conducció Autònoma
 • Logística urbana
 • Algorismes d'itineraris
 • Geolocalització i seguiment
 • Integració a les smart cities
 • Comunicació V2V / V2I

PROJECTES RELACIONATS