Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

GESTIÓ DE VULNERABILITATS EN EL SOFTWARE DE LES ORGANITZACIONS

8/04/2018

inLab FIB UPC-esCERT ha desenvolupat una plataforma que permet monitorar sistemes operatius, software i dispositius d’una organització, i notifica a l’administrador de sistemes les noves vulnerabilitats que sorgeixen, per tal d'ajudar-lo a prevenir les intrusions en els seus sistemes informàtics. 

La plataforma, anomenada GUAITA, està proveïda d'una extensa base de dades segura (les dades identificables estan encriptades). Aquesta base de dades que conté l'inventari de software i les seves vulnerabilitats, s'actualitza diàriament per contemplar les noves vulnerabilitats (CVE's) registrades pel NIST, un repositori que conté una base de dades amb totes les vulnerabilitats que existeixen des del 2002.

Tots els avisos publicats en GUAITA permeten conèixer a fons cada vulnerabilitat, l'impacte o els danys que poden provocar, així com les mesures a prendre per actualitzar els sistemes afectats.

GUAITA posa a disposició dels administradors de sistemes un panell personalitzat d’acord amb les seves necessitats des d'on podran:

  • Gestionar els seus servidors i els serveis / productes associats als mateixos.
  • Revisar i validar les alertes de vulnerabilitats que els afecten.
  • Generar informes i estadístiques sobre l'evolució de les alertes i vulnerabilitats.

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu