Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Noves tecnologies per al tractament i la reutilització d’aigua residual industrial

12/02/2019

L’INTEXTER i el centre MCIA, posen en marxa el projecte ELDE per generar noves tecnologies per al tractament i la reutilització de l’aigua residual industrial dels sectors paperer, químic i adober. 

 

L’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial (INTEXTER) amb la col·laboració del centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) lideren ELDE, un projecte que desenvoluparà noves tecnologies de reutilització de l’aigua industrial en els sectors paperer, químic i adober. Els investigadors de la UPC, durant un període de tres anys, aplicaran noves tècniques d’electro-depuració d’aigües residuals, seleccionant la tecnologia més adequada per a cadascun dels tres sectors. En paraules de la coordinadora del projecte, M. Carmen Gutiérrez, d’Intexter, “un dels objectius principals és arribar a construir un pilot més gran per al sector paperer i un altre, més petit i versàtil, que sigui capaç de depurar les aigües residuals de diferents sectors industrials. En aquest sentit, no partim de zero perquè comptem amb el coneixement adquirit en altres projectes que ja funcionen satisfactòriament en el sector de la tintura tèxtil”

Per la seva part, el director del grup MCIA, Luis Romeral, creu que "el repte és molt engrescador perquè podrem aplicar sistemes electrònics de potència d’alta eficiència i energies renovables a la depuració de l’aigua, aportant així el nostre coneixement i expertesa per afavorir l’economia circular en el sector de l’aigua”.

El projecte ELDE se centrarà en l'ús de tècniques d'electro-depuració per tractar i reutilitzar les aigües residuals industrials fent servir l'electricitat i generant reactius químics. Aquestes tècniques s’anomenen electro-oxidació in situ (EOS), oxidació amb compostos electro-generats (OEG), electro-coagulació (EC) i electro-diàlisi (ED). I és que els efluents dels sectors paperer, químic i adober són difícils de tractar amb els mètodes convencionals a causa de l'alta càrrega orgànica, alta salinitat i la presència de compostos orgànics no biodegradables. 

Per això, ELDE seleccionarà els efluents més adequats per als tractaments d’electro-depuració i se centrarà en crear dues plantes pilot basades en aquestes tecnologies que aconsegueixin una reducció significativa de la contaminació de les aigües. També treballarà per reduir el consum energètic associat a les tecnologies seleccionades. De fet, es desenvoluparà una nova font d'energia renovable d'alta eficiència per reduir el consum energètic associat a tècniques d'electro-depuració. ELDE avaluarà també la reutilització dels efluents tractats, tot estudiant els impactes dels processos de depuració per a cada sector i determinant la viabilitat mediambiental, tècnica i econòmica.

En aquest sentit, l’INTEXTER, a través del grup de recerca en Enginyeria del Medi Ambient (ENMA), és pioner en la recerca i l’aplicació de tecnologies d’electrodepuració. Algunes empreses ja utilitzen amb èxit el seu sistema ECUVAL, capaç de depurar i reutilitzar les aigües residuals amb elevada coloració procedents de la tintura tèxtil, tot estalviant gran quantitat d’aigua i de sals. Per part seva, el grup MCIA compta amb una dilatada experiència en projectes d’R+D industrials relacionats amb l’aplicació de noves tecnologies per generar estalvi energètic gràcies a l’electrònica i l’ús d’energies renovables. 

El sector català de l’aigua factura cada any 4.480 milions d’euros i representa el 2,2 % del PIB català. L’aigua és un element fonamental per a determinats sectors industrials, pels quals és clau gestionar-ne el seu ús d’una manera eficient tant des del punt de vista ambiental com econòmic.

El projecte ELDE (Electro-depuració d’aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmica) ha estat cofinançat per la ‘Comunitat RIS3CAT Aigua’ impulsada per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ i per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). El projecte compta amb un pressupost de 1,75 milions d’euros i hi participen també els centres tecnològics Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Eurecat-CTM, i les pimes Waterlogies, CIM Aigua, Lavola i Pere Valls.

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu