Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

APLICACIÓ PER A LA DETECCIÓ DE PATRONS D’ESCRIPTURA

inLab FIB UPC ha desenvolupat el prototipus d’una aplicació capaç de detectar patrons d’escriptura a través de tècniques de processament de llenguatge natural (PLN). A partir de documents escrits per una persona, l’aplicació infereix un conjunt d’indicadors característics de la manera com aquesta escriu  (paraules que es fan servir, longitud de les frases, riquesa de vocabulari, freqüència d’ús d’algunes paraules…). A partir dels patrons que s’obtenen, l’aplicació és capaç de d’esbrinar si una persona és l’autora o no d’un determinat document, detectant, a més, la probabilitat amb la que ho és. Mitjançant algorismes de classificació (Support Vector Machine, Knn....) es poden descobrir també plagis. Aquest projecte s’ha desenvolupat per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).