Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

SISTEMA DE DIAGNÒSTIC INTEL·LIGENT PER ULTRASÓ PER A DETECCIÓ DE FALLIDES EN MAQUINÀRIA INDUSTRIAL

El manteniment de la maquinària i el seu funcionament eficient són dues de les claus en els processos de producció industrial. L'aparició d'avaries o la necessitat de programar revisions afecten l'optimització de tota la cadena de producció, de manera que les empreses tenen especial interès en comptar amb sistemes de monitorització fiables i que no encareixin els costos.

El Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), ha desenvolupat un nou sistema de diagnòstic intel·ligent (autoalimentat, intel·ligent i capaç d'establir automàticament una xarxa sense fils que ajudi al control i al manteniment en maquinària rotativa) que utilitza senyals acústics per a la monitorització i el manteniment predictiu en maquinària industrial.

El nou model es basa en una sistema de sensors intel·ligents instal·lats al llarg de planta industrial, capaços de rebre el so provinent de cadascuna de les màquines monitoritzades i d'interpretar-lo en termes d'eficiència, oferint aquesta informació al personal encarregat del manteniment.

Fins ara, els sistemes tradicionals d'anàlisi de les màquines es basen en les vibracions per determinar en quin moment una determinada peça o segment necessitava ser reparat o substituït per causa d'un impacte, d'esquerdes, friccions, fatiga o, senzillament, fruit del desgast. El problema és que, molt sovint, les vibracions apareixen quan el rendiment de la màquina en qüestió ja s'ha vist afectat.

Els sensors estan acoblats directament a les màquines, tenen un disseny compacte i són capaços de "desxifrar" els sons rebuts per oferir una informació ja interpretada pel que fa al tipus de problema detectat, la qual cosa facilita la monitorització i permet dur a terme un manteniment preventiu, anticipant-se a trencaments o deformacions amb les que l'activitat de les màquines es poden veure afectades.

Aquest nou sistema és fruit de la col·laboració amb empreses i centres tecnològics d'Irlanda, Estònia i Romania. La investigació, coordinada pel doctor Luis Romeral, ha estat finançada a través del VII Programa Marc de Recerca i Desenvolupament de la Unió Europea, projecte Mosycousis, el qual representa un exemple de col·laboració publico-privada europea, destinat a reforçar la competitivitat de les pimes. Un cop conclosa la fase d'R+D, els investigadors treballen ara en la implementació del sistema en plantes de producció de màquines injectors de plàstic per a carcasses, i exploren les possibilitats del sistema per la seva aplicació en el monitoratge d'elements mecànics en vagons i vies de tren.