Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CD6 UPC

CD6 UPC

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes

CDEI UPC

CDEI UPC

Centre de Disseny d'Equips Industrials

CDIF UPC

CDIF UPC

Centre de Diagnòstic Industrial i Fluidodinàmica

CIEFMA UPC

CIEFMA UPC

Centre d'Integritat i Fiabilitat dels Materials

CITCEA UPC

CITCEA UPC

CITCEA UPC

CRAHI UPC

CRAHI UPC

Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia

CREB UPC

CREB UPC

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica

CRESCA UPC

CRESCA UPC

Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari

CTTC UPC

CTTC UPC

Centre Tecnològic de Transferència de calor

DAMA UPC

DAMA UPC

Data Management

GCEM UPC

GCEM UPC

Grup de Compatibilitat Electromagnètica

inLab FIB UPC

inLab FIB UPC

Laboratori InLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona

INNOTEX CENTER UPC

INNOTEX CENTER UPC

Innotex Center

LABSON UPC

LABSON UPC

Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics

LAM UPC

LAM UPC

Laboratori d'Aplicacions Multimèdia

LEAM UPC

LEAM UPC

Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica

MCIA UPC

MCIA UPC

Motion Control and Industrial Applications

SARTI UPC

SARTI UPC

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació

SEER UPC

SEER UPC

Sistemes Elèctrics d'Energia Renovable

TALP UPC

TALP UPC

Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla