CAPACITATS TECNOLÒGIQUES


PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

 • Privadesa
 • Gestió de dades personals
 • Protecció del copyright i drets de distribució de continguts digitals:
  • Codis adients per fingerprinting i/o watermarking
  • Codis de rastreig
 • Protocols Criptogràfics per a una Societat Digital Segura:
  • Sistemes de generació i de gestió de claus criptogràfiques
  • Criptosistemes de xifrat i de signatura digital amb propietats avançades
  • Criptografia postquàntica
  • Criptosistemes distribuïts i computació delegada
 • Protecció de dades/aplicacions a mòbils:
  • Emmagatzematge segur
  • Elements segurs
  • Entorns d'execució de confiança

ANÀLISI DE CONSULTORIA, AUDITORIA I SEGURETAT

 • Consultoria
 • Auditoria:
  • Metodologia OWASP
  • Metodologia OSStMM
 • Anàlisi forense de computadors, mòbils i xarxes:
  • Cadena de custòdia
  • Cerca de proves digitals
  • Inspeccions expertes
 • Penetration test
 • Resposta a incidents
 • Implementació i adaptació
 • Plataforma GUAITA: gestió de vulnerabilitats de software

CLOUD I BIG DATA

 • Seguretat informàtica al núvol
 • Protecció de Big Data
 • Seguretat per a PIMES
 • Seguretat en xarxes i serveis

PLANS DE CONTINUÏTAT DE NEGOCI

 • Polítiques de compliment i seguretat
 • Avaluació del risc de ciberseguretat
 • Pla de continuïtat empresarial per protegir i recuperar

SEGURETAT D'INFRAESTRUCTURES

 • Infraestructures crítiques
 • Internet of Things
 • Transport intel·ligent
 • Ciberseguretat per a infraestructures intel·ligents

FORMACIÓ I EDUCACIÓ


SERVEIS DE CONFIANÇA I SEGURETAT

 • Identitat, autenticació i autorització
  • Identitat segura
  • Anonimat
  • Sistemes de reputació
  • Optimització i descentralització de la Infraestructura de Clau Pública (PKI)
  • Autoritzacions delegades i federades
  • Biometria
 • Serveis financers
 • Societat electrònica
  • e-Payment
  • e-Commerce
  • e-Democracy
  • e-Governance
  • e-Health
 • Blockchain
  • Distributed ledgers
  • Creació, gestió i auditoria de contractes intel·ligents
  • Identitat
  • Canals de pagament

PROJECTES RELACIONATS