Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Avaluació de Centres Membres de CIT UPC

La Fundació CIT UPC ha establert un sistema d'avaluació de nous Centres Membres del Centre d'Innovació i Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprobat pes seu Patronat, adreçat a Grups i Estructures de Recerca i Transferència Tecnològica de la UPC interessats en formar part d'aquest projecte, amb una activitat destacada de col·laboració amb Empreses.

CIT UPC ofereix als seus Centres Membres serveis especialitzats i expertesa en l'àmbit comercial, per a la generació de projectes i de nova activitat tecnològica, de comunicació i de relació amb l'entorn, i més concretament amb les empreses.