Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Sol·licituds Centres

La Sol·licitud, a elaborar pel Centre/estructura candidat UPC, amb el suport de CIT, comprèn tres elements:

  • Fitxa de Sol·licitud (es facilitarà model).
  • Memòria de Sol·licitud (es facilitarà model).
  • Document de Compromís: El Director/a del Centre/Estructura candidat haurà de signar aquest document, pel qual expressa formalment que s’adhereix al Pla Estratègic 2012-2014 de CIT UPC i accepta la Carta d’obligacions de CIT UPC  i dels Centres Membres de CIT.

Als Centres que tinguin interès en presentar una candidatura se’ls recomana que manifestin el seu interès a CIT UPC, per tal de poder proveir-los dels documents i suport necessari (info.cit@upc.edu).

CIT UPC garanteix la confidencialitat de la informació presentada pels Centres en les seves sol·licituds.