Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Xarxa CIT UPC

CIT UPC participa en les següents xarxes:

 

Formem part de:

 

 

CIT UPC és partner dels següents esdeveniments: