Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Patronat

PRESIDENT

Sr. Francesc Torres Torres
Rector i president Patronat

VICE-PRESIDENT

Sr. Ramon Carbonell Santacana
President del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya

PATRONS

Sr. Jordi Berenguer Sau
Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació

Sr.  Santiago Silvestre Berges
Vicerector d'Avaluació i Qualitat

Sr. Gabriel Bugeda Castelltort
Vicerector de Política Científica

Sr. Xavier Massó Pérez
Gerent

Sr.  Carles Sumarroca Claverol
Vicepresident de Comsa Emte

Sr. David Marin
Membre del Consell Social UPC i CEO de Inaccés

Sr. Santiago Royo Royo
Director del Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes de la UPC 

SECRETÀRIA

Sra. Anna Serra Hombravella
Secretària del Consell Social UPC (no patrona)

CIT 001