Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Ofertes de treball

09/01/2019

Project Office Manager

 

Missió

Proporcionar els diferents tipus de suport necessari als projectes i activitats que es realitzin dins el marc d'un acord de col·laboració entre empresa i universitat, denominat Centre de Competència, en àrees de coneixement com la Intel·ligència Artificial i l'Anàlisi de Dades aplicat a l'àmbit de generació d'energia.

 

Funcions

Les principals funcions que haurà de desenvolupar seran:

• Gestió, dinamització i seguiment de les activitats que es realitzen al Centre de Competència, complint amb el programa de treball previst i coordinant la participació activa dels diferents agents implicats per a la correcta obtenció dels resultats.
• Promoció i coordinació de les reunions operatives del Centre de Competència i trobades universitat-empresa.
• Gestió dels projectes d'investigació que es generin: elaboració d'ofertes, gestió de pressupostos, compliment de terminis. Mentoria i assessoria als responsables dels projectes.
• Centralització de la comunicació entre els diferents agents implicats del Centre de Competència.
• Identificació de noves oportunitats de col·laboració multi-agent en el marc del projecte, canalitzant cada oportunitat cap a les vies més adequades per a la seva execució: col·laboració directa universitat-empresa o convocatòries públiques, ja siguin d'àmbit nacional o internacional (Horizon Europe).
• Organització d'esdeveniments com ara "workshops" i seminaris, així com suport a la difusió en fires sectorials.
• Representació i participació en clústers i / o associacions tecnològiques en l'àmbit de l'energia.

 


Requisits

• Titulació Universitària Superior, preferiblement en Enginyeries. Es valorarà formació addicional en gestió.
• Experiència mínima de 5 anys en empreses privades o centres tecnològics de titularitat pública, realitzant funcions d'una naturalesa similar.
• Es valorarà experiència directa en sector de la generació de l'energia i / o en l'àmbit de la digitalització industrial.
• Idiomes: català i castellà nivell fluid i nivell alt d'anglès (equivalent a C1 Cambridge English: Advanced (CAE)).
• Coneixement del teixit industrial i empresarial en l'entorn tecnològic i de la digitalització, així com de l'entorn universitari.
• Coneixement d'incentius fiscals i ajuts públics a empreses, universitats i centres d'investigació.
• Orientació a resultats, iniciativa i capacitat de treballar amb autonomia.
• Orientació al client i al servei.
• Disponibilitat per viatjar i carnet de conduir.

 

Els interessats poden enviar el seu CV a: info.cit@upc.edu.

*Lloc de treball emmarcat dintre del Programa operatiu FEDER Catalunya (2014-2020) de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Coneixement (Secretaria d'Universitats i Recerca), cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Resultado de imagen de logo feder