Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Portal de transparència de CIT UPC

D'acord amb la Llei estatal 19/2013 de transparència, CIT UPC com a Fundació del grup de la Universitat Politècnica de Catalunya BarcelonaTech presenta aquí la informació més rellevant de la seva activitat.

La Fundació CIT UPC porta a terme una sèrie de bones pràctiques en matèria de transparència, amb l’objectiu de complir els seus fins fundacionals, assegurar l'eficàcia i eficiència en les accions que realitza, optimitzar els seus recursos i aconseguir una bona gestió de les activitats que desenvolupa.

Amb l’objectiu de construir confiança i transmetre la seva labor a la societat, la Fundació CIT UPC facilita mitjançant aquest web la informació relativa a la entitat.