Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Informació Econòmica

CIT UPC, d'acord amb la normativa que li és d'aplicació, informa, a través d'aquest web, sobre els seus comptes anuals corresponents a l'exercici 2018, juntament amb l'Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats.

Informació Econòmica 2018