Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Convertidor trifàsic bidireccional per a microxarxa

CITCEA UPC ha dissenyat i construït un Convertidor Trifàsic Bidireccional per a ser utilitzat entre un sistema d’emmagatzemament d’energia basat en bateries o supercondensadors, i una Microxarxa experimental. Aquest convertidor permet integrar a la xarxa pública la generació, emmagatzemament i consum privats, de manera que aquests són vistos pel sistema públic com una entitat agregada intel·ligent capaç d’auto-abastir-se puntualment mitjançant el mode aïllat, però també de donar suport a la xarxa, entregar i consumir energia, en funció de les necessitats i/o carències del sistema elèctric públic. La generació, s’integra a prop del consum, de manera que contribueix a descarregar la xarxa de transport. Aquest equip ha estat desenvolupat dins del marc d’una licitació del CENER. CITCEA UPC disposa d'una rèplica de l’equip a les seves instal·lacions.