Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

ACCELERACIÓ DE PROJECTES EN L’ÀMBIT DE LA FOTÒNICA PER A EMPRESES

El Centre de Desenvolupament de Sistemes i Instrumentació (CD6 UPC) participa com a partner en el projecte europeu ACTPHAST4.0 (ACceleraTing PHotonics innovAtion for SME’s: a one STop-shop-incubator). ACTPHAST4.0 és una plataforma que recolza i accelera la capacitat d’innovació de les empreses europees proporcionant-les accés directe a l’expertesa, a l’estat de l’art i a les infraestructures dels centres tecnològics líders a Europa (anomenats 'partners d’ACTPHAST4.0'), amb l’objectiu d’ajudar a les empreses a explotar el potencial comercial de la fotònica aplicada.

ACTPHAST4.0 opera com una convocatòria oberta a totes les empreses europees (grans i petites, tot i que està especialment orientat a les PIMES), donant suport en els processos d’innovació amb impacte en una gran varietat de sectors industrials. Els principals àmbits d'aplicació són, entre d’altres, la producció avançada (Indústria 4.0), l’automoció, la indústria aeroespacial, l’energia i el medi ambient, les ciències de la vida i la salut, la seguretat, la metrologia i els sensors i la visualització i displays.

 

Com poden accedir-hi les empreses?

L'accés a experts i partners tecnològics disponibles dintre d’ACTPHAST4.0 s’articula a través de propostes de projectes d'innovació a realitzar en terminis relativament curts (entre 6 i 9 mesos) presentades per les empreses.

ACTPHAST4.0 contribueix a la reducció del risc associat a projectes d’innovació gràcies a un instrument propi de finançament. El suport econòmic es basa en finançar les tasques que els partners ACTPHAST4.0 realitzen per a l’empresa. Els projectes s’estructuren en dos trams: un primer tram d’estudis de viabilitat o disseny conceptual que pot ser fins a 30k € subvencionats al 100%, i un segon tram en el que la subvenció és del 75%. A partir del moment de la producció a gran escala, la subvenció és del 50% per a tots els costos del projecte. En el cas de la UPC, la relació entre l’empresa i el partner d’ACTPHAST4.0 s’articula a través d’un contracte d’R+D estàndard.
Addicionalment, el suport tecnològic que ofereix ACTPHAST4.0 es complementa amb experts en l’àrea de negoci i finances per a ajudar a que les activitats d'innovació tinguin una sòlida orientació a mercat.

Les empreses interessades poden contactar amb:

Jordi Martín

j.martin@upc.edu

T: 93 405 46 90