Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Millora del diagnòstic del càncer de pell gràcies a la fotònica

El càncer de pell és una de les variants de la malaltia més comunes, i té una especial incidència en la població jove. Per al seu diagnòstic, els metges fan servir habitualment la inspecció ocular i la dermatoscòpia digital .

Proporcionar un diagnòstic i prognosi més precoç i precís d'aquest tipus de lesions mitjançant noves tècniques fotòniques és l'objectiu d' DIAGNOPTICS, un projecte europeu dotat d'un pressupost total de 4,7 milions d'euros, que lideren investigadors del Centre de Desenvolupament de Sensors, instrumentació i Sistemes (CD6 UPC). El projecte compta amb 6 socis més i està previst que finalitzi a finals de 2016 .

Com en altres patologies, la fase diagnòstica és fonamental per aconseguir una valoració precisa del problema de cara a afrontar el tractament corresponent. A partir d'aquesta premissa, els investigadors de CD6 UPC treballen en el desenvolupament d'una sèrie de tècniques òptiques no invasives que facilitin la tasca tant dels dermatòlegs com dels cirurgians.

Imatges en 3D mitjançant projecció de franges , imatges hiperespectrals, imatges làser per a mesures del flux de sang i de la microscòpia confocal, són algunes de les tècniques que els investigadors posaran a disposició dels professionals sanitaris per dur a terme els tests en pacients reals. Si el projecte té èxit, el resultat serà un conjunt de tècniques basades en la fotònica que faran possible un diagnòstic més precís, més ràpid i objectiu que amb els protocols actuals.

En el desenvolupament dels seus treballs participen deu metges de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat de Mòdena i Reggio Emilia, i un total de 600 pacients voluntaris seran avaluats amb el sistema pilot. Els investigadors esperen obtenir un equip de diagnosi que arribi a un 99% de precisió en l'anàlisi de les lesions examinades.