Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

OPTIMUS

Amplificador audio amb topologia multinivell per aplicacions de megafonia.

 

 

MCIA UPC

Motion Control and Industrial Applications