Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Accumulated Sensor for Pollution

Desenvolupament de nous processos industrials per dissenyar, fabricar i controlar la sensòrica de mesura qualitativa dels nivells de pol•lució acumulada en els medis externs basat en mesures qualitatives de tipus òptic. A mode de validació de la tecnologia, s’han desenvolupat aplicacions específiques com són la mesura de la pol•lució acumulada sobre els monuments i els edificis històrics, túnels de la xarxa viària.

 

Més informació 

 

CD6 UPC

CD6 UPC

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes