Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

ELS PRIMERS DRONS AMB BRAÇOS ROBÒTICS AMB CAPACITAT DE MANIPULACIÓ

L'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial IRI, CSIC-UPC ha finalitzat la seva participació a AEROARMS, un projecte europeu l'objectiu del qual ha estat desenvolupar nous procediments i eines per a la inspecció i manteniment de plantes industrials. Per aconseguir-ho, s’han creat una nova generació de robots aeris dotats de capacitats de vol estacionari i equipats amb braços dedicats per a la interacció activa i la manipulació d'objectes en un entorn desordenat.

Els robots aeris amb braços articulats tindran un gran impacte econòmic en el futur, especialment en tasques d'inspecció automatitzada i manteniment industrial en instal·lacions on l'esforç de preparació per a l'accessibilitat és molt alt, els riscos per als humans i per al medi ambient són també alts, o el tancament dels processos normals de producció pot evitar-se mitjançant una inspecció automatitzada.

El consorci del projecte ha tingut davant tres grans desafiaments. En primer lloc, aconseguir que els drons, equipats amb braços manipuladors, siguin prou eficients per a ús industrial. En segon lloc, que els braços robòtics siguin compatibles i alguns d'ells estiguin equipats amb una pinça muntada ventralment en el vehicle volador per permetre al dron adquirir una gamma d'objectes objectiu o realitzar una sèrie de procediments de manteniment en presència de pertorbacions aerodinàmiques. I finalment, ja que generalment hi ha una càrrega útil limitada, aconseguir un alt nivell de rendiment i funcionalitat mitjançant el desenvolupament de nous algoritmes per a la gestió d'energia, el control en temps real i algoritmes d'estimació d'estat.

A més de l'activitat de recerca, els resultats del projecte tindran un impacte real dirigit principalment a les empreses que ofereixen solucions d'alt cost per a tasques d'inspecció i manteniment en la indústria del petroli i el gas. S'ha prestat especial atenció al disseny i desenvolupament del sistema per adaptar-lo a les regulacions internacionals ATEX i RPAS.

El nou sistema ha estat validat en dues aplicacions pilot. S'han provat industrialment en diferents condicions de treball tant en refineries com en una fàbrica de ciment per mesurar el gruix de les parets de les canonades i detectar esquerdes. El resultat és un manteniment més eficient en menys temps i amb molt menys cost. S'ha valorat en 700.000 euros l'estalvi anual que s'aconseguiria a la refineria amb una inversió de temps deu vegades menor.

Aeroarms ha rebut també el Premi Innovation Radar 2017 de totes les categories de l'àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, el premi més important en Innovació Tecnològica de la Unió Europea.

El projecte, liderat per la Universitat de Sevilla ha tingut un pressupost de més de 5,7 milions d'euros i han participat entitats d'Alemanya, França, Itàlia, Suïssa i Espanya.