Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

ANYWHERE: UNA RESPOSTA A EPISODIS METEOROLÒGICS I CLIMÀTICS EXTREMS

Nota de premsa
12/11/2018

 

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la UPC coordina el projecte europeu ANYWHERE, centrat a desenvolupar una plataforma multirisc de detecció primerenca d’àmbit europeu per anticipar-se als riscos derivats de fenòmens meteorològics i climàtics extrems abans que es produeixin. També permetrà millorar la gestió de resposta davant situacions d'emergència i ajudar les poblacions exposades a evitar la pèrdua de vides humanes, l'afectació d'infraestructures i els danys econòmics derivats. Aquesta setmana es presentaran a Barcelona, i per primer cop a Europa, els primers resultats de les diferents eines tecnològiques desenvolupades en el marc del projecte.

 

Les emergències relacionades amb els fenòmens meteorològics i climàtics extrems afecten profundament la societat i ocasionen un gran impacte econòmic. Amb el canvi climàtic, els experts coincideixen que aquests fenòmens s'estan tornant més freqüents o intensos, amb efectes potencials més devastadors sobre persones i béns materials. A escala europea, i Catalunya no n'és una excepció, podem trobar diferents exemples recents d'episodis extrems, com ara els incendis forestals que van assolar Portugal el 2017 i Grècia el 2018 o les inundacions registrades a Sant Llorenç a Mallorca (Illes Balears) i al departament de l'Aude, al sud de França, també el 2018. La clau per afrontar amb èxit aquestes situacions resideix en la prevenció i l’anticipació.

A Catalunya, el Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya i Protecció Civil de la Generalitat han desenvolupat una eina, A4CAT (Anywhere for Catalonia) que automatitza, pel que fa a pluges i inundacions, la integració de totes les dades de que disposa avui Protecció Civil per separat (sensors de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, dades de l’Agència Catalana de l'Aigua, trucades al telèfon d'emergències 112, etc.), per facilitar la monitorització dels fenòmens i especialment la interpretació i anàlisi dels elements de risc en curs. També anticipa l’evolució a curt termini dels fenòmens amb molta precisió (a 2 hores vista). Aquestes informacions es creuen amb la situació al territori d’elements crítics (escoles, hospitals, zones inundables) permetent una gestió i resposta proactiva i no tant sols reactiva. El resultat de l'ús de l'eina A4CAT (Anywhere for Catalonia), actualment en fase de proves al Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya (CECAT) i aplicat en els casos reals més recents, és la capacitat de Protecció Civil de la Generalitat d'anticipar-se als danys greus dels fenòmens de risc meteorològic a través dels avisos automatitzats i d'emetre alertes per protegir la població amb les mesures d'emergències necessàries.

És en el context mencionat de major intensitat dels fenòmens meteorològics adversos que es desenvolupa el projecte ANYWHERE (EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events), finançat amb 12 milions d’euros pel programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020, iniciat el 2016 i que finalitza el 2019. En el projecte hi participa un consorci format per 34 organitzacions d'11 països europeus, amb representants del món científic (universitats i centres de recerca), desenvolupadors de tècniques de previsió, autoritats gestores d'emergències a nivell nacional, regional i local (administració), així com empreses del sector (indústria). Aquests actors conformen l'anomenada “triple hèlix”, que persegueix el desenvolupament econòmic basat en el coneixement. Consistent en una acció d'innovació (innovation action), el projecte no es focalitza només en el desenvolupament científic sinó que assolirà un estadi precomercial.

Del pronòstic al seguiment i l'impacte potencial

La plataforma multirisc ANYWHERE, que incorpora un sistema de detecció primerenca (Multi-Hazard Early Warning System) on s’integren uns 300 algorismes i productes de previsió per diversos tipus de riscos meteorològics i climatològics (com ara tempestes de pluja o neu, inundacions, sequeres, onades de calor, vents forts o focs forestals, entre d'altres), és fruit dels avenços científics i tecnològics dels darrers deu anys en metodologies de previsió avançada i models d'impacte de fenòmens meteorològics.

L’eina està dissenyada per ajudar a pronosticar l’evolució immediata dels fenòmens meteorològics i climàtics extrems i preveure l'impacte concret en el territori, permetent l'actuació en conseqüència per part del sistema de protecció civil i emergències per evitar danys econòmics i, en última instància, salvar vides. La plataforma és capaç de simular més d’un risc simultàniament i de traduir la predicció meteorològica en impactes quantitatius i mesurables, parant especial atenció en l’afectació en les persones(focalitzant-se en zones habitades) i les infraestructures crítiques (carreteres, hospitals, col·legis, determinades indústries).

Coordinació en temps real i suport a la presa de decisions

L'objectiu principal del projecte ANYWHERE, coordinat per Daniel Sempere, investigador i director del CRAHI de la UPC, és permetre que la societat en general i els principals organismes de protecció civil tinguin una resposta més ràpida i efectiva davant del risc de fenòmens meteorològics extrems, per tal de poder afrontar-los millor reduint-ne els impactes socials, ambientals i econòmics que se'n deriven. Així, la plataforma proporciona sistemes d'alerta primerenca d'última generació per ajudar les poblacions exposades a estar preparades front possibles desastres i serveix d'eina de suport a la presa de decisions dels governs en una situació de crisi. D’aquesta manera, es pretén cobrir el buit existent entre la tecnologia disponible i els procediments operatius actuals en els centres de coordinació de protecció civil.

En el marc del projecte ANYWHERE s'ha desenvolupat i desplegat una plataforma operacional (A4EU) de suport a la decisió en centres de comandament de Protecció Civil en sis regions pilot climàticament diverses d’arreu d’Europa: Catalunya (Espanya), Gènova / Regió de Liguria (Itàlia-França), South Savo (Finlàndia), Cantó de Berna als Alps (Suïssa), Regió de Rogaland (Noruega) i Alta Còrsega (França). Els escenaris per a les proves pilot s’han triat valorant la diversificació de les seves característiques (extensió geogràfica, orografia del terreny, densitat de població, riscos meteorològics més comuns, etc.), així com l’interès i compromís expressat pels serveis de protecció civil de les diferents regions.

La plataforma, que incorpora els diferents algorismes i productes de previsió, s'ha adaptat localment a les necessitats específiques de cada emplaçament, i des del mes d'octubre i al llarg d'un any es provarà, validarà i millorarà en els centres de comandament de Protecció Civil dels sis llocs pilot.

Protecció Civil de la Generalitat disposa a partir d’ara d’una eina pròpia

A Catalunya, Protecció Civil de la Generalitat (soci del projecte) ha definit les funcionalitats que ha de tenir per cobrir les necessitats del sistema de protecció civil català, posant èmfasi en els riscos d'inundacions, incendis forestals, nevades i ventades. Fruit d’aquest treball ha sorgit una eina (A4Cat) que ja es troba operativa en mode test al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil de la Generalitat.

La versió actual de l'A4Cat dóna resposta a les següents necessitats: l’automatització dels avisos, per tal d'agilitzar la reacció i reduir el temps de resposta; la integració de les diferents dades d’informació de risc / emergència avui disponibles (sensors de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, dades de l’Agència Catalana de l'Aigua, trucades al telèfon d'emergències 112, etc.), per facilitar la monitorització dels fenòmens i especialment la interpretació i anàlisi dels elements de risc en curs; l’assoliment d’un millor grau de precisió, per poder detectar els fenòmens locals extrems que avui dia no es poden anticipar amb facilitat; la focalització en els elements crítics concrets (escoles, hospitals, zones inundables); el treball sobre l’evolució potencial a curt termini (nowcasting), per tenir una previsió de fins a 2 hores vista, i la simplificació dels avisos, per facilitar la resposta establint tres nivells únics (groc, taronja, vermell segons la gravetat).

Mitjançant aquest projecte, es preveu poder fer un salt qualitatiu en la gestió dels riscos d’origen meteorològic i les potencials emergències derivades, i que aquesta millora es tradueixi en una major capacitat de detectar de forma precisa les situacions greus i evitar els danys a la població.

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu