Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Biofeedback per Incontinència Urinaria

Dispositiu portàtil que ajuda a les persones amb incontinència urinària a controlar i reeducar de manera adequada els músculs del sol pèlvic per tenir un control voluntari dels mateixos. 
En cooperació amb l’Hospital Clínic de Barcelona.

CREB UPC