Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

NOU BIOSENSOR MICROBIÀ PER AVALUAR LA TOXICITAT DE L’AIGUA

Innotex Center/CRIT ha col·laborat amb investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i del Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM) del CSIC, en el desenvolupament d’un biosensor basat en paper impregnat de bacteris per detectar la toxicitat de l’aigua. Aquesta eina biològica innovadora, senzilla i de baix cost, permet detectar múltiples contaminants i és fàcilment utilitzable en contextos de restricció econòmica o en països en desenvolupament. El bioassaig detecta qualsevol contaminant que sigui tòxic pels microorganismes en el temps d’assaig (15-20 minuts), com ara metalls pesants i hidrocarburs com el petroli o el benzè. 

Innotex Center/CRIT ha estat l’encarregat de la preparativa de les diferents mostres d’aigües naturals i lixiviats de sòls contaminats i de les determinacions analítiques de les mateixes, fent el seguiment segons el mètode d’assaig de toxicitat per bioluminescència amb l’espècie de bacteri Vibrio fisherii (mètode  Microtox®) per a la validació del nou sistema.