Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CARNET, PREMI ITS 2018 EN TRÀNSIT URBÀ

30/04/2018

La iniciativa CARNET (Cooperative Automotive Research Network) ha rebut el Premi ITS 2018 en la categoria de Trànsit Urbà pel projecte Virtual Mobility Lab. El lliurament dels guardons es va celebrar en el marc de la XVII Congrés Espanyol sobre Sistemes Intel·ligents de Transports, organitzat per ITS Espanya, que va tenir lloc del 17 al 19 d'abril a la seu del Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Madrid.

 

L'objectiu de Virtual Mobility Lab (VML) és desenvolupar noves eines per a la planificació urbana. VML, que ha comptat amb la col·laboració de SEAT, PTV IBERIA i Kineo, és capaç d'analitzar i avaluar l'impacte dels projectes de mobilitat intel·ligent a Barcelona, i els seus resultats es poden extrapolar abans de la realització d'una prova pilot. La Dra. Lídia Montero, investigadora de inLab FIB UPC  i responsable del projecte, va presentar els principals resultats aconseguits, entre els quals destaca la primera modelització multimodal detallada de la Primera Corona de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que integra tant l'oferta de totes les formes de transport públic, com el vehicle privat i la demanda de mobilitat actualitzada.

ITS són les sigles per les que són conegudes les organitzacions l'activitat està enfocada al desenvolupament, promoció i desplegament dels sistemes intel·ligents de transport (Intelligent Transport Systems). Dintre de les activitats d'ITS Espanya destaca la d'introduir la intel·ligència en la mobilitat de persones i mercaderies de manera que sigui més segura, més eficient - còmoda, ràpida i amb molt accessible i puntual informació a l'usuari - i més neta, és a dir amb el menor impacte negatiu possible en el medi ambient.