Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CARNET, reconegut amb el Premi Nacional de Recerca al partenariat público-privat

15/10/2018

El 'hub' en recerca i innovació Cooperative Automotive Research Network (CARNET) —impulsat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Volkswagen Research i SEAT— i centrat en l’automoció i la mobilitat urbana del futur, ha estat reconegut amb el Premi Nacional al partenariat público-privat en Recerca i Innovació 2017, que atorga la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

CARNET és la primera plataforma de coneixement i de col·laboració entre la indústria i la universitat, que pren la ciutat de Barcelona com a camp de proves per assajar noves solucions tecnològiques que millorin la qualitat de vida dels ciutadans en l’àmbit de la mobilitat. Està obert a la participació d’institucions i d’empreses que vulguin donar resposta als reptes de la mobilitat urbana. La iniciativa, coordinada pel Centre d’Innovació i Tecnologia de la Universitat (CIT UPC), compta amb el suport d’altres socis empresarials, com ara Altran, Applus+ Idiada, Ficosa, el RACC i Rucker Lypsa.

Actualment, aquest ‘hub’ treballa en diferents projectes que estan transformant l’automoció i revolucionaran la mobilitat urbana, entre d’altres:

Virtual Mobility Lab: una eina de simulació, desenvolupada per l’inLab de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC, amb la col·laboració de Volkswagen Research Group, SEAT, PTV Group i Kineo, que analitza i avalua l’impacte dels projectes de mobilitat intel·ligent a Barcelona i que permet extrapolar resultats abans d’implementar qualsevol prova pilot. En un dels primers tests, el Virtual Mobility Lab ha constatat que, amb l’ús de 500 on demand shuttles, es podrà reduir fins a 2.000 vehicles privats dels carrers de la ciutat, amb la conseqüent millora en el trànsit i els nivells de pol·lució. Presentat al World Congress Smart City Expo 2017 a Barcelona, aquest és un projecte estratègic pels socis de CARNET, atesa la necessitat creixent de noves eines de simulació per implementar noves solucions de mobilitat per als ciutadans.

On demand Shuttle Service: CARNET, juntament amb SEAT, el RACC i l'empresa Shotl, han plantejat un nou sistema de transport, basat en vehicles compartits a demanda, que s’ha assajat de forma pilot amb estudiants de la UPC i treballadors del RACC a l’Eixambple de Barcelona. Es tracta d’un model de mobilitat urbana més sostenible, eficient i flexible, en el qual hi ha participat l’inLab FIB de la UPC, que ha aportat les tècniques de simulació i optimització. La start-up Shotl ha desenvolupat les tecnologies IoS i Android del sistema, així com l’algoritme que planifica la gestió de les rutes.  

Creació de talent

D’altra banda, CARNET també ha organitzat l’Automonous Driving Challenge, un repte adreçat a estudiants d’enginyeria en què els participants havien de desenvolupar un software capaç de moure un vehicle de manera autònoma per un circuit delimitat. En la mateixa línia de fomentar la creació de talent, CARNET dirigeix cada any la Hackaton Mobility Barcelona, per impulsar el dissenyar i la construcció de projectes que millorin la mobilitat urbana.

Així mateix, aquest ‘hub’ participa en xarxes internacionals i convocatòries competitives, creant un entorn de recerca de mobilitat d'alta qualitat. En aquest sentit, ha organitzat, el novembre passat a la UPC, la tercera edició del Simposi sobre reptes de la mobilitat urbana, amb experts d'arreu d'Europa.

Premis Nacionals de Recerca

Els Premis Nacionals de Recerca s’han fet públics el 27 de desembre i es lliuraran en un acte a Barcelona el mes de març del 2018, tenen com a finalitat fomentar el reconeixement social de la ciència i, molt particularment, divulgar entre la societat catalana l’activitat científica dels investigadors i entitats vinculades a Catalunya.