Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Infraestructures crítiques més segures

Els grups de recerca CRAAX i SISCOM han finalitzat la seva participació en el projecte europeu CIPSEC (Enhancing Critical Infraestructure Protection with innovative SECurity framework). L’objectiu del projecte CIPSEC ha estat la creació d’una solució innovadora per a proveir seguretat en entorns d’infraestructures crítiques.

Aquesta plataforma permet integrar fàcilment diferents productes de seguretat ja existents en el mercat, adoptant per tant les solucions més innovadores disponibles al mercat relatives a detecció d’anomalies, anti-malware, denegació de servei, plataformes de seguretat de software, etc., que han estat adaptades i en algun cas millorades per ser integrades dins la plataforma CIPSEC. La solució desenvolupada és capaç de recollir i processar inputs de les diferents fonts i monitorar la infraestructura crítica de manera holística.

Per completar l’ecosistema de seguretat s’ofereixen solucions tècniques com a serveis addicionals: tests de control de vulnerabilitats a nivell industrial, estudis dels efectes d’eventuals atacs en cascada, plans de contingència o anàlisi forenses, a més d’un pla formatiu amb expedició de certificacions.

S’han realitzat tres projectes pilot liderats per l’Hospital Clínic de Barcelona en el sector de la salut, el Consorzio per el Sistema Informatiu de Monitorització per al sector del medi ambient, i Deustche Bahn AG per al sector del transport. A partir dels requeriments identificats vàlids per a qualsevol infraestructura crítica, es van seleccionar els específics per a cada projecte pilot. La modularitat de la plataforma desenvolupada a CIPSEC ha permès implementar solucions personalitzades per a cadascun dels pilots i alhora ofereix una solució global adaptable a cada infraestructura crítica. A més s’ha verificat que CIPSEC es comporta de manera satisfactòria davant un ampli ventall d’escenaris d’atac.

CIPSEC es pot desplegar completament a nivell local (a les instal·lacions del client), però també és compatible amb implementacions híbrides, amb una part local i una altra al núvol on es poden seleccionar els productes i serveis que millor s'adaptin a cada cas.

El projecte CIPSEC, dotat d’un pressupost de 5.613.788,00€, ha comptat amb la participació de 13 socis procedents de diferents països europeus (Espanya, Itàlia, Alemanya, Grècia, Regne Unit, Israel, Romania y Suïssa).  El projecte, iniciat el maig de 2019, ha tingut una durada de 3 anys i forma part del programa marc de recerca i innovació europeu Horizon 2020.

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: (+34) 93 405 46 90
Correu: info.cit@upc.edu