Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

CATÀLEG:

CIBERSEGURETAT

PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES • Privadesa
 • Gestió de dades personals
 • Protecció del copyright i drets de distribució de continguts digitals:

     - Codis adients per fingerprinting i/o watermarking
     - Codis de rastreig

 • Protocols Criptogràfics per a una Societat Digital Segura:

     - Sistemes de generació i de gestió de claus criptogràfiques
     - Criptosistemes de xifrat i de signatura digital amb propietats avançades
     - Criptografia post-quàntica
     - Criptosistemes distribuïts i computació delegada

 • Protecció de dades/aplicacions a mòbils:

     - Emmagatzematge segur
     - Elements segurs
     - Entorns d'execució de confiança

CLOUD I BIG DATA • Seguretat informàtica al núvol
 • Protecció de Big Data
 • Seguretat per a PIMES
 • Seguretat en xarxes i serveis

SEGURETAT D'INFRAESTRUCTURES • Infraestructures crítiques
 • Internet of Things
 • Transport intel·ligent 
 • Ciberseguretat per a infraestructures intel·ligents


PLANS DE CONTINUÏTAT DE NEGOCI

 • Polítiques de compliment i seguretat
 • Avaluació del risc de ciberseguretat
 • Pla de continuïtat empresarial per protegir i recuperar

ANÀLISI DE CONSULTORIA, AUDITORIA I SEGURETAT   • Consultoria
   • Auditoria:

     - Metodologia OWASP
     - Metodologia OSStMM

 • Anàlisi forense de computadors, mòbils i xarxes:

     - Cadena de custòdia
     - Cerca de proves digitals
     - Inspeccions expertes

 • Penetration test
 • Resposta a incidents
 • Implementació i adaptació
 • Plataforma GUAITA: gestió de vulnerabilitats de software

SERVEIS DE CONFIANÇA I SEGURETAT • Identitat, autenticació i autorització

    - Identitat segura
    - Anonimat
    - Sistemes de reputació
    - Optimització i descentralització de la Infraestructura de Clau Pública (PKI) 
    - Autoritzacions delegades i federades
    - Biometria

 • Serveis financers
 • Societat electrònica

    - e-Payment
    - e-Commerce
    - e-Democracy
    - e-Governance
    - e-Health

 • Blockchain

    - Distributed ledgers
    - Creació, gestió i auditoria de contractes intel·ligents
    - Identitat
    - Canals de pagament

FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu