Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Estudi i desenvolupament d'un mètode d'anàlisi en línia de les propietats de llisor superficial dels papers

El projecte contempla el desenvolupament d'un mètode per mesurar la rugositat del paper basat en l'anàlisi del patró de Speckle en la superfície. La rugositat superficial és un paràmetre important en el paper i en el cartró destinats a la impressió ja influeix en la quantitat de recobriment i el mètode d'aplicació de la impressió.

 

Més informació 

  

CD6 UPC

CD6 UPC

Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes