Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

BANC DE PROVES PER A JUNTES D’ESTANQUITAT

20/10/2017

El Laboratori de Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics (LABSON UPC) ha col·laborat amb EPIDOR Seals and Rubber Technology en el desenvolupament d’un banc de proves per assajar diferents models de juntes d’estanquitat per a actuadors hidràulics. Aquest banc permet l’assaig comparatiu i validació de prestacions entre diferents configuracions, dissenys i materials de juntes, funcionant a diferents condicions de treball i permet, per tant, optimitzar el procés de desenvolupament de nous productes o de productes millorats.  

EPIDOR Seals and Rubber Technology és una empresa líder en la distribució i fabricació de productes mecànics industrials i serveis industrials especialitzada en una àmplia gamma de components d’enginyeria mecànica d’alta qualitat, específicament en les gammes d’estanquitat i aïllament de vibracions, amb els coneixements i l’experiència necessaris per a complir amb els requisits OEM (Original Equipment Manufacturer) i MRO (Maintenance, Repair and Operations). 

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu