Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

PLATAFORMA PER LA PREVISIÓ I ALERTA D'INUNDACIONS EN TEMPS REAL

El Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI UPC)presenta al Parlament Europeu els resultats de transferència de coneixements del projecte europeu IMPRINTS. És una plataforma que inclou els models de previsió i d’alerta més avançats per predir situacions de risc d’inundacions a causa de pluges torrencials en temps real. El sistema permet anticipar amb 24 h. d'antelació si hi haurà algun episodi de pluges torrencials i inundacions, i a quines àrees afectarà, amb la precisió de quilòmetres quadrats. Aquestes eines són fonamentals per a guanyar temps i incrementar la seguretat de la població en casos d’emergència.

Més informació