Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Indústria 4.0

La UPC ofereix solucions d'aplicació tranversal en diferents sectors, com ara:


TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ AVANÇADES • Tècniques per controlar i monitoritzar
  la qualitat del procés/producte
 • Processos de fabricació flexibles
 • Eines avançades per la presa de decisions per Zero
  Defects Manufacturing (ZDM).
 • Control digital amb microprocessadors i
  DSP
 • Col·laboració persona - màquina
 • Visió per computador
 • Avaluació de l'impacte mediambiental

 


ROBOTS COL·LABORATIUS I AUTÒNOMS


 • Interfícies de comunicació persona - màquina (sistemes de diàleg)
 • Models d'informació avançada per la generació de coneixement i aprenentatge
 • Sistemes de percepció: visió per controlar i guiar robots

 

L'INTERNET OF THINGS INDUSTRIAL

 • Comunicació industrial
 • Intel·ligència artificial
 • Monitorització intel·ligent de
  processos industrials
 • Estalvi energètic mitjançant monitorització intel·ligent
 • Sistema de sensors y extracció de dades

 

 


REALITAT AUGMENTADA


 • Sistemes avançats d'interacció gràfica 3D
 • Animació basada en fenòmens físics
 • Realitat virtual, interacció inmersiva y
  modelat geomètric i volumètric

 


CIBERSEGURETAT

 • Logical security. Audits, tests de
  penetració per xarxes heterogènies
  i anàlisi forense
 • Infrastructures per alta disponibilitat
 • Detecció d'intrusions i mecanismes
  de resposta a intrusions

 


FABRICACIÓ ADDITIVA

 • Rapid prototyping
 • Impressió 3D
 • Estereolitografía (SLA)
 • Sinteritzat selectiu per làser (SLS)
 • Modelat per deposició fundida (FDM)

 

DATA SCIENCE

 • Big data analytics
 • Data graphs
 • Anàlisi estadística avançada
 • Panells de control I sistemes
  d'ajuda a la presa de decisions

 

LA UPC desenvolupa les tecnologies d'Indústria 4.0 del futur, nous reptes per els que desenvolupem solucions en els següets àmbits:

 • SYNCRONIZED ENTERPRISE
 • ROBÒTICA
 • LOGÍSTICA
 • AUTOMATIZACIÓ I COMUNICACIÓ INDUSTRIAL
 • EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
 • OPTIMIZACIÓ DE RESIDUS
 • XARXES DE CADENES DE DISTRIBUCIÓ DINÀMIQUES
 • DISTRIBUCIÓ INNOVADORA CAP AL CONSUMIDOR
 • DISSENY INDUSTRIAL