Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

9-Week Human Embryo from Ectopic Pregnancy

Desenvolupament d'un làser no invasiu que detecta el pols d'un fetus en temps real

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC) ha desenvolupat un sistema capaç de detectar el pols del fetus de manera no invasiva a través d’un làser de baix cost. El CD6 ha patentat la tecnologia conjuntament amb l’empresa BCB Electrònica i Control.

El sistema de detecció del pols del fetus creat funciona de manera no invasiva a través d’un làser de baix cost. La detecció del pols del fetus es fa a través de l’anàlisi del reg sanguini de la mare gràcies a la fotònica, amb un biosensor làser. Com explica el director del CD6, Santiago Royo, “amb aquesta tecnologia podem sentir l’ona de pressió arterial de la mare i el nadó, que estan connectades”. D’aquesta manera, es poden conèixer els resultats amb més rapidesa i evitant altres tipus de proves més costoses.

Segons Santi Royo, “és un avenç per reduir costos i obtenir noves prestacions amb dispositius relacionats amb la fotònica”. De fet, mitjançant la mateixa tecnologia també es pot detectar si una persona té càncer de pell en pocs segons. És un pas que proporciona nova informació i complementa els procediments actuals, evitant temps i costos. Aquest sistema permet el desenvolupament d’altres aplicacions, des de la monitorització contínua del fetus a l’avaluació del seu comportament en el ventre matern.

Per continuar desenvolupant aquesta tecnologia, un investigador de l’equip del CD6 està participant en un projecte d’investigació al centre Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (LAAS-CRNS) a França, en el marc del programa TECNIOspring d’ACCIÓ. Aquest programa impulsat per la Generalitat dóna suport als intercanvis internacionals d’investigadors catalans, europeus i de la resta del món per impulsar la transferència tecnològica a Catalunya.

Detecció d'altres tipus de càncer en el futur:

L’estada de l’investigador al centre francès permetrà, concretament, que al llarg de l’any següent d’haver tornat a Catalunya apliqui el coneixement après per ampliar les capacitats de la tecnologia dins del CD6. Segons Royo, “això permetrà en un futur que el làser també detecti, a través de l’anàlisi del reg sanguini, altres tipus de càncer, malalties cardiovasculars i més paràmetres biològics, arribant idealment fins a la mesura no invasiva de la concentració de glucosa a la sang”.

L’investigador del CD6 que està participant en un projecte a França és un dels 44 científics catalans, europeus i de la resta del món que han rebut el suport de la Generalitat des del 2013 a través del programa TECNIOspring d’ACCIÓ.

Cofinançat per la Comissió Europea en el marc de les Marie Curie Actions, contempla que professionals residents a Catalunya desenvolupin projectes de recerca aplicada a l’estranger durant un any per després poder aplicar el coneixement adquirit a Catalunya durant el segon any del projecte en un centre TECNIO. També permet que residents a l’exterior duguin a terme els seus projectes de dos anys de durada a Catalunya en centres TECNIO, facilitant que aquests centres adquireixin coneixement de l’estranger. L’objectiu és impulsar la transferència tecnològica al nostre país.

 

Foto: "9-Week Human Embryo from Ectopic Pregnancy" by Ed Uthman