Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Sistema de test pel control de qualitat de l'encordat mitjançant làser del procés de producció de corretges de transmissio de potencia

L'empresa multinacional GATES Coporation amb una de les seves plantes de producció de corretges de transmissio a Balsareny juntament amb el grup SARTI de la UPC han dissenyat un sistema per realitzar el control de qualitat en una de les fases de producció de les corretges que consiteix en l'aplicació d'un encordat en continu que és monitoritzat per un sensor laser per verificar la qualitat del procés. El sistema de test en aquest procés productiu és a dia d'avuí una part imprescindible del control de qualitat i un requeriment exigit pels clients de GATES.

 

SARTI UPC

SARTI UPC

Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació