Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

DESENVOLUPAMENT D'UN EQUIP DE MODELITZACIÓ D’ESLLAVISSADES

El Centre de disseny d’Equipaments Industrials (CDEI UPC) i CITCEA UPC han participat en el desenvolupament d’un nou equip de modelització d’esllavissades que té la capacitat de mesurar la temperatura i la pressió en la banda de tall i d’aplicar elevades pressions i velocitats de tall a la mostra de terreny analitzat. Això permetrà conèixer més a fons les característiques dels terrenys propensos a patir esllavissades per, per exemple, evitar construir-hi a sobre o en el seu entorn. A llarg termini, es reduirien els danys humans i materials provocats per la construcció d’edificis i obres públiques en terrenys inestables. L’equip desenvolupat permetrà experimentar el model termo-hidro-mecànic creat a l’Institut d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC (ETCG), i ha de permetre validar una teoria que permeti predir l’aparició d’esllavissades ràpides.