Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

TECNOLOGIA PER A LA TRADUCCIÓ DE PATENTS

El Centre de Tecnologies i Aplicacions del Llenguatge i de la Parla (TALP UPC) ha col·laborat en el desenvolupament d'un conjunt d’eines per a la traducció de textos entre diversos idiomes, en temps real i d'alta qualitat. A partir de la hibridació entre gramàtiques sintàctic-semàntiques i traductors estadístics, TALP UPC ha creat una eina que permet la traducció automàtica de patents en tres idiomes (anglès, francès i alemany). Aquesta tecnologia s’ha desenvolupat en el marc del projecte Europeu MOLTO.