Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

PHItEH

Desenvolupament de sondes per la mesura simultània de camps elèctrics i magnètics d'alta intensitat, en camp proper i en el domini del temps. Aplicació al camp aeronàutic.

GCEM UPC

GCEM UPC

Grup de Compatibilitat Electromagnètica