Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

NOVA PLATAFORMA DE MONITORITZACIÓ INTEL·LIGENT AMB CAPACITAT D’APRENENTAGE CONTINUAT

10/04/2017

El centre Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC) col·labora amb l’empresa MAPRO en el desenvolupament d’una plataforma de monitorització intel·ligent de maquinària industrial amb capacitat d’aprenentatge continuat. S’està desenvolupant una innovadora metodologia d’anàlisi combinat basat en un model local específic per a cada màquina a monitoritzar i un model genèric ubicat en el sistema global de gestió d’informació, amb l’objectiu d’acumular a la plataforma el coneixement generat per a cadascuna de les màquines. En el projecte s’apliquen tecnologies d’anàlisi multivariant basades en intel·ligència artificial que permetran detectar i identificar tant les anomalies caracteritzades com les encara no caracteritzades (novetats), per tal de poder actualitzar i acumular el coneixement generat durant la vida útil de les màquines.

El projecte finalitzarà en 2018 i ha estat cofinançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i la Unió Europea, dintre del Programa Estatal d’R+D+i orientat als Retos de la Sociedad.
 
MAPRO centra la seva activitat en el disseny i fabricació d’equipaments de test i de línies de muntatge per als principals fabricants de components d’automoció i altres sectors industrials.

 

Més informació: Jordi Martín

Desenvolupament de Negoci

Telèfon: 93.4054690

Correu: info.cit@upc.edu