Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

PROJECTE POLUX

El Centre de Desenvolupament de Sensors, Instrumentació i Sistemes (CD6 UPC), ha desenvolupat un dispositiu fotomètric mòbil en el marc del projecte POLUX, capaç d’avaluar simultàniament tant el flux lluminós (qualitat i quantitat), com la seva direccionalitat (a diferència dels fotòmetres que existeixen actualment), obtenint una auditoria fotomètrica complerta de la zona a estudiar. Aquest sistema pot permetre un estalvi energètic de 400.000 euros anuals per un Ajuntament mitjà (200.000 habitants). Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada conjuntament amb SnellOptics, Aido, Fibercom S.L., Ilimit Comunicacions S.L., i el Ministerio de Economía y Competitividad