Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

Projecte Metro Haul

20/10/2018

 

Disseny i desenvolupament d’una nova solució de xarxa adaptativa i eficient espectralment capaç de suportar el tràfic originat per xarxes 5G heterogènies, anticipant necessitats d’augment de capacitat o altres característiques específiques (mobilitat, baixa latència, baix jitter. Aquesta solució permetrà als operadors de xarxa oferir millors solucions al mercat permeten el desplegament de nodes òptics q s'adaptin perfectament a les seves necessitats.

 

Més informació: Jordi Martín
Desenvolupament de Negoci
Telèfon: 93.4054690
Correu: info.cit@upc.edu