Centre d’innovació i Tecnologia BARCELONATECH

RELLEU A LA DIRECCIÓ DE CDEI UPC

05/03/2018

El Dr. Jordi Martínez ha assumit la direcció del Centre de Desenvolupament d’Equips Industrials (CDEI UPC) i relleva el Dr. Carles Riba Romeva, qui ha estat fundador i director del centre des de 1999. Gràcies al lideratge i a l’expertesa del Dr. Riba, CDEI UPC s’ha posicionat com a referent en innovació en disseny i desenvolupament de béns d’equips i productes.

Jordi Martínez és doctor enginyer industrial per la UPC des d'octubre de 1987 i professor titular d'universitat del Departament d'Enginyeria Mecànica des de desembre de 1988. Ha estat secretari d'aquest departament i actualment n'és el sotsdirector. Ha impartit docència en les àrees de Mecànica, Teoria de Màquines i Mecanismes i des de 1997 en l'àrea de Càlcul, Disseny i Assaig de Màquines. També imparteix docència en el Màster d'Automoció de l'ETSEIB. La seva activitat de recerca s'ha centrat principalment en l'anàlisi de vibracions i la simulació de sistemes vibratoris, especialment en l'àmbit ferroviari.

Aquesta activitat ha donat peu a diverses publicacions i ponències a congressos, així com a la direcció de diverses tesis doctorals dins del programa de doctorat Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica. Actualment també col·labora amb l'Institut d'Organització i Control en el disseny de plataformes per a robots mòbils.